Pendidik Digital di Masa Pandemi

Seorang pendidik bukan sekedar sumber ilmu pengetahuan, melainkan mesti menjadi contoh dan teladan yang mentransfer adab dan tata nilai.