Justice League

redaksi bakaba

Human dignity tidak dikenal dalam justice league, moralitas sebagai pengakuan kemanusiaan dengan nilai diri kemanusiaan ditempatkan sebagai standar respect dalam perspective human dignity

Wacana Epistemologi ABS-SBK (3-Selesai)

redaksi bakaba

Lantas apa hakekat kebenaran yang terkandung dalam kaidah ABS-SBK, satu sisi antara adat dan syari’ah dapat digabungkan bahkan dileburkan ke dalam syari’ah. Di sisi lain, kebenaran adat belum tentu mutlak menjadi kebenaran syari’ah.